เกมอื่นๆ:

เล่นตอนนี้เลย

หอเกียรติยศ - เวิลด์ 106

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Kid Amnesiac
วันที่ 07.06.2019 เวลา 20:41

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
the land of the dead
วันที่ 25.04.2019 เวลา 02:32

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
the land of the dead
วันที่ 21.03.2019 เวลา 18:34

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Coller
วันที่ 04.02.2019 เวลา 17:34

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
Kid Amnesiac
วันที่ 06.06.2019 เวลา 17:06

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
the land of the dead
วันที่ 29.03.2019 เวลา 21:39

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
the land of the dead
วันที่ 07.02.2019 เวลา 06:04

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
*GranTorino
วันที่ 14.06.2019 เวลา 18:34

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Ragestyles
วันที่ 27.04.2019 เวลา 06:08

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Rim Express
วันที่ 02.04.2019 เวลา 18:35

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Priestess
วันที่ 05.02.2019 เวลา 15:09

รางวัลประจำวันจาก 2019-06-18

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Davedunks

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
*GranTorino

ผู้สนับสนุนประจำวัน
memphystes

นักปล้นสะดมประจำวัน
tomaraya

นักปล้นสะดมประจำวัน
tomaraya

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
BobOnFire